Daryacheye Nour (English: Lake of Light)


Lyrics by: Parviz Vakili
Aref

خاطرت آید که آنشب
از جنگلها گذشتیم
بر تن سبز درختان
یادگاری می نوشتیم
با من اندوه جدایی
نمیدانی چه ها کرد
نفرین به دست سرنوشت
تورا از من جدا کرد
بی تو بر روی لبانم
بوسه پژمرده گشته
بی تو از این زندگانی
قلبم آزرده گشته
بی تو ای دنیای شادی
دلم دریای درد است
چون کبوترهای غمگین
نگاهم مات و سرد است
ای دلت دریاچه نور
گر دلم را شکستی
خاطراتم را به یاد آر
هر جا بی من نشستی

Daryacheye Nour from album: Scent of Yesterday 2


Add MP3 $0.99


2009-11-16 14:15:28


Daryacheye Nour from album: Diar 1


Add MP3 $0.99


2010-04-04 05:02:10


Daryacheye Nour from album: Piano Sheet Music


Add MP3 $0.99


2010-11-04 03:09:22


Daryacheye Nour from album: Sheet Music


Add MP3 $0.99


2010-11-04 03:09:28
Add Sheet Music PDF $3.99

Daryacheye Nour Sheet Music

2010-10-05 02:14:05
Easy


Daryacheye Nour from album: Chords


Add Chords PDF $0.99


2011-10-04 06:36:36


Daryacheye Nour from album: Easy Piano


Add MP3 $0.99


2013-07-13 20:47:55