یک گل ده گل - یک گل


ترانه سرا: محمود كيانوش
سیمین قدیری

يك گل ده گل صدتا گل
اينجا آنجا هر جا گل
دامن دامن فروردين
می رويد بر دلها گل
باغ و دره پر گل شد
كوه و دشت و صحرا گل
لبها را گل خندان كرد
شد از شادی لبها گل

یک گل ده گل از آلبوم: آواز فصلها و رنگها
یک گل ده گل از آلبوم: بوی دیروز ۵۵