مرد تنها - رضا موتوری


ترانه سرا: شهیار قنبری
فرهاد
اندی

با صدای بی‌صدا،
مث يه کوه، بلند،
مث يه خواب، کوتاه،
یه مرد بود، یه مرد!

با دستای فقیر،
با چشمای محروم،
با پاهای خسته،
یه مرد بود، یه مرد!

شب، با تابوت سياه
نشس توی چشماش،
خاموش شد ستاره،
افتاد روی خاک.

سايه‌ش هم نمی‌موند
هرگز پشت سرش،
غم‌گين بود و خسته،
تنهای تنها!

با لب‌های تشنه
به عکس یه چشمه
نرسيد تا ببينه
قطره... قطره... قطره‌ی آب... قطره‌ی آب!

در شب بی‌تپش،
اين طرف، اون طرف
می‌افتاد تا بشنفه
صدا... صدا... صدای پا... صدای پا!

مرد تنها - رضا موتوری از آلبوم: بوی دیروز ۵
رضا موتوری از آلبوم: دیار ۱
مرد تنها از آلبوم: آکورد
مرد تنها از آلبوم: نت پیانو
رضا موتوری از آلبوم: نت پیانو