لالائی


گوگوش

لالایی کن بخواب
خوابت قشنگه
گل مهتاب شبا هزارتا رنگه
یه وقت بیدار نشی از خواب قصه
یه وقت پا نذاری تو شهر غصه
لالایی کن مامان چشمهاش بیداره
مثل هر شب لولو پشت دیواره
دیگه بادبادکت نخ نداره
نمی رسه به ابر پاره پاره
لالایی کن لالایی کن
مامان تنهات نمی ذاره
دوست داره دوست داره
میشینه پای گهواره
همه چی یکی بودو یکی نبوده
به من چشمات میگه
دریا حسوده
اگه سنگ بندازی
تو اب دریا
میاد شیطون با من
به چنگ و دعوا
دیگه ابرا تو رو از من میگیرن
بالای باغچمون بی تو میمیرم
لالایی کن لالایی کن
مامان تنهات نمی ذاره
دوست داره دوست داره
میشینه پای گهواره
لالایی کن لالایی کن
مامان تنهات نمی ذاره
دوست دارم دوست داره
میشینه پای گهواره
لالایی کن لالایی کن
مامان تنهات نمی ذاره
دوست دارم دوست داره
میشینه پای گهواره

لالائی از آلبوم: بوی دیروز ۱