قصه وفا - به خاطر آور


ترانه سرا: ایرج جنتی عطائی
گوگوش
داریوش

به خاطر آور كه آن شب به برم
گفتی كه بی تو ز دنیا بگذرم

كنون جدایی نشسته بین ما
پیوند یاری شكسته بین ما

گریه می كنم با خیال تو به نیمه شب ها
رفته ای و من بی تو مانده ام غمگین و تنها

بی تو خسته ام دل شكسته ام اسیر دردم
از كنار من می روی ولی بگو چه كردم

رفته ای و من آرزوی كس به سر ندارم
آه قصهء وفا با دلم مگو باور ندارم

قصه وفا از آلبوم: بوی دیروز ۳
به خاطر آور از آلبوم: دیار ۱
قصه وفا از آلبوم: نت موسیقی
به خاطر آور از آلبوم: نت پیانو