شکار آهو


پری زنگنه

میخوام برم کوه شکار آهو
تفنگ من کو لیلی جان تفنگ من کو
هر دم بگردم دره به دره
مانند آهو لیلی جان گم کرده گله

روی چو ماهت تیر نگاهت
برده دل از من لیلی جان چشم سیاهت

بالای پشتی عاشق رو کشتی
با خون عاشق لیلی جان نامه نوشتی
بالای بومی کفتر پرونی
شصتت بنازم لیلی جان خوب می پرونی

روی چو ماهت تیر نگاهت
برده دل از من لیلی جان چشم سیاهت

شکار آهو از آلبوم: بوی دیروز ۳
شکار آهو از آلبوم: گل افشان ۱
شکار آهو از آلبوم: دیار ۱
شکار آهو از آلبوم: نت پیانو
شکار آهو از آلبوم: نت موسیقی
شکار آهو از آلبوم: آکورد
کوهستان از آلبوم: نت موسیقی
شکار آهو ۲ از آلبوم: نت پیانو