سلطان قلبها


ترانه سرا: محمدعلی شیرازی
عارف

یه دل میگه برم برم
یه دلم میگه نرم نرم
طاقت نداره دلم دلم
بی تو چه کنم
پیش عشق ای زیبا زیبا
خیلی کوچیکه دنیا دنیا
با یاد توام هرجا هرجا
ترکت نکنم
سلطان قلبم تو هستی تو هستی
دروازه های دلم را شکستی
پیمان یاری به قلبم تو بستی
با من پیوستی
یه دل میگه برم برم
یه دلم میگه نرم نرم
طاقت نداره دلم دلم
بی تو چه کنم
پیش عشق ای زیبا زیبا
خیلی کوچیکه دنیا دنیا
با یاد توام هرجا هرجا
ترکت نکنم
سلطان قلبم تو هستی تو هستی
دروازه های دلم را شکستی
پیمان یاری به قلبم تو بستی
با من پیوستی
اکنون اگر از تو دورم به هر جا
بر یار دیگر نبندم دلم را
سرشارم از آرزو و تمنا ای یار زیبا

سلطان قلبها از آلبوم: بوی دیروز ۳
سلطان قلبها از آلبوم: دیار ۳
سلطان قلبها از آلبوم: آکورد
سلطان قلبها از آلبوم: نت موسیقی
سلطان قلبها ۲ از آلبوم: نت موسیقی
سلطان قلبها از آلبوم: نت پیانو
سلطان قلبها ۲ از آلبوم: نت پیانو