دختر بویر احمدی


فولکلور لرستان
پری زنگنه

دختر بویر احمدی نوم تو ندونم یار گلم
بیا بریم خونه خومون خونه خوتونه یار گلم
گلم ای یار گلم گل عزیز دلومه یار گلم

گل لیلا اومد و گل من نیومد یار گلم
خدای من امید من چرا نیومدی یار گلم
گلم ای یار گلم گل عزیز دلومه یار گلم

دختر بویر احمدی از آلبوم: بوی دیروز ۳
دختر بویر احمدی از آلبوم: گل افشان ۲
دختر بویر احمدی از آلبوم: دیار ۲
دختر بویر احمدی از آلبوم: نت پیانو
دختر بویر احمدی از آلبوم: نت موسیقی
دختر بویر احمدی ۲ از آلبوم: نت پیانو
دختر بویر احمدی ۲ از آلبوم: نت موسیقی