خوش خیال


ترانه سرا: سیاوش قمیشی
سیاوش قمیشی

منه خوش خیاله ساده
حالا با پای پیاده
دنبالت دارم میگردم
همسفر با شب و جاده
پرم از حسرت و خواهش
واسه یك لحظه نوازش
كوله باره غم رو دوشم
رهسپاره شهر سازش
تو قامت سیاه شب
وقتی ستاره میمیره
انگار میخواد بهم بگه
واسه رسیدن به تو دیره
از منه خسته رو خط رفتن
بی تو یه سایه فقط میمونه
سایه ی مردی كه خوش خیاله
تو نا رفیقو رفیق میدونه
هنوزم اسمت عزیزه
واسه این همیشه تنها
قصه ی بود و نبودت
میشه راهی واسه فردا

خوش خیال از آلبوم: بوی دیروز ۶




خوش خیال از آلبوم: نت پیانو