Dariush Rafiee - Letras, Partituras, cordas


2017-05-28 06:33:54


Letra por Dariush Rafiee

کجایی که از غمت ناله میکند عاشق وفادار گلنار
کجایی که بی تو شد دل اسیر غم دیده ام گهر بارگلنار
...