گلاره - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2021-12-19 11:44:16

2014-08-21 17:56:20

2014-09-08 18:40:26

2014-06-26 21:40:19

2014-07-13 22:13:06


متن آهنگهای گلاره

چی میشه صدام و بشنوی بازم من تا کی رویا بسازم
قلب تو میزنه واسم بگو منو دوست داری یا به
...
من عاشقش شدم ، عاشق کوه یخی
فکر کنم عاشقش شدم آره کوه یخی
...
نگو غم نگو تنهایی نگو غم نشستم
نگو آدما رنگوارنگن نگو از دنیا خستم
...