پروین - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2011-12-03 23:51:04

2010-09-19 16:36:00

2010-09-19 16:36:18

2009-11-08 17:00:49


متن آهنگهای پروین

ای چشم تو رخشان تر از الماس بداخشان
ای سینه سیمین تو آیینه رخشان
...
به راه وی تا سحر ماندم
ژاله افشاندم ، او نیامد
...
با قلبیپر خون با دردی افزون
دهقانی به دصد دوندگی
...
یا رب مرا یاری بده
تا خوب آزارش کنم
...
یک نفس ای پیک سحری
بر سر کویش ،کن گذری
...
از بس به تار زلفت
از بس به تار زلفت
...
عشق من برتر از اندیشه خود
در خیال از تو بتی ساخته ام
...
ای گل پریشانم نکن
درد آشنا جانم نکن
...
تنها ماندم
تنها ماندم
...
چه شبی چه مهی چه هوایی
چه هوای خوشی چه صفایی
...
چون ساغر بشکسته ام
در خون دل بنشسته ام
...
چین زلف مشکین را
چین زلف مشکین را
...
به کلبه ام از راه دور ای آشنا خوش آمدی
چون بوی گل به همره باد صبا خوش آمدی
...
درد عشق و انتظار ، دارم زان شب یادگار
در آن شبِ سرد پاییز ، آهنگ سفر می کردی
...
تو دوری از برم
تو دوری از برم
...
یک نفس ای پیک سحری بر سر کویش کن گذری
گو که (ز هجرش) به فغانم فغانم
...
ای شمع سحری که در این رهگذری
عمرت شد سپری ز چه رو بیخبری
...
امشب در سر شوری دارم، امشب در دل نوری دارم
باز امشب در اوج آسمانم، رازی باشد با ستارگان
...
باد صبا بر گل گذر کن
گل گذر کن ، گل گذر کن
...
زمانه فتنه آفرین از چه ریزد خدایا شرنگ غم به جامم، به جامم؟
چرا هر دم ساقی‌ زمان، جامی‌ از خون بریزد به جای می به کامم، به کامم؟
...
در بر تو گریه کنان آمدم و برو برو گفتی و رفتی
مرا کشتی و رفتی
...
از من این جوانی بر تو مژدگانی
تا صد مژده بخشد یک لبخند تو
...
یادم آن شب که در بستر سبزه ها
دیدمت گرم رقص شبانه
...