پرویز اتابکی - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


عروسک شکسته

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2012-04-15 15:20:57

2010-10-16 16:49:30

2010-10-16 16:49:46

2013-12-09 02:48:52

2020-04-13 03:44:16


متن آهنگهای پرویز اتابکی

چشمام اگه آهو بشه تو صحرا
دستام اگه قایق بشه تو دریا
...
چشمام اگه آهو بشه تو صحرا
دستام اگه قایق بشه تو دریا
...
اگه برم اگه برم
رنگ گریه با صدامه
...
هم خونه من ای خدا
از من دیگه خسته شده
...
خورشید خانوم که تو دل شب هزارتا
کنیز دس به سینه داره
...