همایون خرم - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2011-12-03 23:51:04

2015-09-14 01:11:30

2015-09-20 02:51:09

2010-09-19 16:36:00

2010-09-19 16:36:18

2009-11-08 17:00:49


متن آهنگهای همایون خرم

(شب چو دربستم و مست از می نابش کردم
شب چو دربستم و مست از می نابش کردمماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم
...
ای چشم تو رخشان تر از الماس بداخشان
ای سینه سیمین تو آیینه رخشان
...
امشب در سر شوری دارم
امشب در دل نوری دارم
...
عشق من برتر از اندیشه خود
در خیال از تو بتی ساخته ام
...
تنها ماندم
تنها ماندم
...
شبی که آوای نی تو شنیدم
چو آهوی تشنه پی تو دویدم
...
چه شبی چه مهی چه هوایی
چه هوای خوشی چه صفایی
...
شمع و پروانه منم مست میخانه منم
رسوای زمانه منم دیوانه منم
...
ای که رفته با خود دلی شکسته بردی
اینچنین به طوفان تن مرا سپردی
...
زمستون که بیاد امروز و فردا
گلها پرپر میشن تو دست سرما
...
خاطرات عمر رفته در نظر گاهم نشسته
در سپهر لاجوردی آتش آهم نشسته
...
یک نفس ای پیک سحری بر سر کویش کن گذری
گو که (ز هجرش) به فغانم فغانم
...
امشب در سر شوری دارم، امشب در دل نوری دارم
باز امشب در اوج آسمانم، رازی باشد با ستارگان
...
در بر تو گریه کنان آمدم و برو برو گفتی و رفتی
مرا کشتی و رفتی
...
یادم آن شب که در بستر سبزه ها
دیدمت گرم رقص شبانه
...