نوذر پورنگ - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2011-07-10 17:32:36


متن آهنگهای نوذر پورنگ

غروبا که میشه روشن چراغا
میان از مدرسه خونه کلاغا
...