مسعود فرمنش - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2013-07-13 20:47:55

2011-11-27 04:36:03

2011-10-04 06:38:27

2011-11-16 14:56:48


متن آهنگهای مسعود فرمنش

من تورو نمیخوام
پیش تو نمیام
...
بی قرارم نکنی
طاقت عاشقی و عشق
...
پرنده های قفسی عادت دارن به بیکسی
عمرشون بی هم نفس کز میکنن کنج قفس
...
تو نشنیدی صدات کردم
نمیدیدی نگات کردم
...
دلم شور می زنه
بد جور می زنه
...
گل اگه باشی سنبلی پرنده باشی بلبلی
به چشم من که عاشقم قشنگتر از هرچه گلی
...
خلیج فارس خومونه
بندری ها تو ساحل خلیجشون
...
دوست دارم سبد سبد
باز گل عشق جوونه زد
...
آسمان را بنگر لای ابرای پریشان سیاه
سکه ای هست طلا
...
شنیدم باز سراغم رو گرفتی
چی شد باز یاد این عاشق می افتی
...
تو از فردا چه می پرسی
تو امروزش هنوز موندم
...
فکرشو نکن بفکرتمحالا حالا ها عاشقتم
تنها تو نیستس ادمی منم همش بیادتم
...
قناری تو قفس خوش بود غریبه
تو بیابونا رو چشم آدما جاش بود
...
میگم که کاشکی شاه بودم شاه تو قصه ها بودم
به فکر چاره ای واسه تموم آدما بودم
...
گفتم
نمیدانم که در قید چه هستی
...
نامهربونی
با اینو اونی
...
کفتر روی بوم اومد،پیغوم رو پیغوم اومد
هی نامه پشت نامه،بنویس من از خدامه
...
پشت در ننداختی ننه
با خوب و بدم ساختی ننه
...