محمد شمس - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2011-11-22 11:57:16

2014-04-14 19:39:38

2019-02-13 06:24:30

قریه

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-11-12 20:06:36


متن آهنگهای محمد شمس

سخته سخته
گذشتن از تو سخته ،مثل گذشتن از کوه
...
در زیر باران گلوله های داغ
پاشیده بر این خاک بذر هزاران باغ
...
ایران نگاه کن این جنگل است
که ناباورانه می روید
...
سایه یه حادثه که یه عمره با منه
توی شهر آهنی داره خردم میکنه
...
میروم دور از تو با دنیای خود خلوت کنم
باید آخر من به این بیگانگی عادت کنم عادت کنم عادت کنم
...
حرکت از این بیش شتابان کنیم
ولوله در ولوله باران کنیم
...
حیلت رها کن عاشقا
دیوانه شو دیوانه شو
...
با هر نگاه
بر آسمان این خاک هزار بوسه میزنم
...
دختر مشرقیم دختر آفتاب
رنگم از پوست بزک کرده ی مهتاب
...
توئی تو همرام مثل نفسهام
پایان خطی ،اون خط آخر تو مرز فردام
...
رویاهای من قریه ایست قدیمی
تو مشتی سایه اما صمیمی
...
وقتی که ، دستای باد ، قفس مرغ گرفتارو شکست ، شوق پروازو نداشت
وقتی که چلچله ها ، خبر فصل بهارو می دادن ، عشق آوازو نداشت
...
اون مثل فرشته ها بود
چشمه ی عشق و صفا بود
...
با تو ای همدرد ، ای عشق
با تو درمان یافت این دل
...