فریدون فرخزاد - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2014-04-02 22:23:55

2012-05-06 19:11:40


متن آهنگهای فریدون فرخزاد

سال نویی رسیده باز سال نو مبارک
در سخنم دمیده باز سال نو مبارک
...
شب بود بیابان بود زمستان بود
بوران بود سرمای فراوان بود
...
قلب من یادگار محبت شماست
چشم من با نگاه شما چه آشناست
...