فریدون علیخانی - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2021-12-19 07:44:16


متن آهنگهای فریدون علیخانی

تو از طلوع صبحی تو شعر التماسم
غبار راه دورت نشسته رو لباسم
...