علی کامرانی - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2020-04-13 03:44:16


متن آهنگهای علی کامرانی

خورشید خانوم که تو دل شب هزارتا
کنیز دس به سینه داره
...