عطاالله خرم - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


اسب سم طلا

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان2010-01-05 06:49:09

2010-11-01 01:13:34

2010-11-01 01:13:48

2009-11-16 14:09:23

2010-04-04 05:09:39

2017-05-21 02:16:34

2011-03-24 23:29:30

2011-03-12 02:37:56

2010-11-28 02:37:26


متن آهنگهای عطاالله خرم

دختر خانو می‌خوامش
خان بدونه منو می‌گیره
...
بارون بارونه زِمینا تر می‌شه
گل‌نسا جونُم کارا بهتر میشه
...
پرستوئی شد پرپر زنان رفت
به صحرا های بی نام ونشون رفت
...
تو چون گل نو رسی , من باغبانت
تو سبزه ی خرمی , من سایبانت
...
چو نسیم خزان بوزید
گل و سبزه و لاله گذشت
...
دلم می خواست دریا بودم
همه شور و غوغا بودم
...
روزی من وتو ای جان ، همچون کبوترها
سرنهادیم با هم ، در بستر پرها
...
در را مادر بگشا
بگشا این در بگشا
...
جان تو جان او
جانم قربان او ای
...
درسكوت تیره شب می برم نام تو بر لب
با دل دیوانه خویش سوزم من در آتش تب
...
چون آن آهوی صحرایُم
که سرگردون و تنهایُم
...
تو که چشمت مثه چشم غزاله
تو که چشمت مثه چشم غزاله
...
با نغمه های کاروان
از راه رسیده ساربان
...
در غوغای طوفان ها
در اوج آسمان ها
...
شبی مرغی سبک بال
ظریف و خوش خط و خال
...
بنال امشب سه تار من
به روز و روزگار من
...
ببین من هنوزم نفس می کشم
نفس در هوای قفس می کشم
...
جان تو جان او
جانم قربان او ای
...
ما به نیمه ره سرنوشت روزی آخر به هم رسیدیم
لحظه های خوشی بود و ما قصه عشق هم شنیدیم
...