عادل حسینی - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2011-11-22 11:57:16

2014-04-14 19:39:38


متن آهنگهای عادل حسینی

با هر نگاه
بر آسمان این خاک هزار بوسه میزنم
...