شهرام وفائی - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2010-09-19 13:53:12

2010-09-19 13:53:26

2010-10-15 04:44:14

2009-11-08 17:14:47


متن آهنگهای شهرام وفائی

سخته سخته
گذشتن از تو سخته ،مثل گذشتن از کوه
...
بمون بمون
تو که همزاد من تنهائی
...
گریهء بارون بی تو پری جون
گلارو پرپر کرده تو گلدون
...
ای شکسته تن شهید من
شهید شهر قصه ها
...
بگذر ز من ای آشنا
چون از تو من دیگر گذشتم
...
ای تنم از نوازش تو جون گرفته
دستمو با دستای مهربون گرفته
...
گوش بده حرفام بوی تو داره
کوش بده شعرم مرثیه واره
...
من آخرین تو این کویرم
تو حرم آفتاب دارو میمیرم
...
ای تکیه گاه خستگیهام
خون رگهام ای پناه تن تنهم
...