سعید دبیری - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2012-02-01 01:27:11

2009-12-05 08:40:17

2019-07-07 00:34:01


متن آهنگهای سعید دبیری

خدا چرا عاشق شدم من
دیگه از دست این دل یه شب آروم ندارم
...
می ریزه برگای زرد روی سنگفرشای سبز
یاد اون روزا میام ، روزای بی غم و درد
...
این منم که با تو خوبم
برای چشات میمیرم
...
توئی تو همرام مثل نفسهام
پایان خطی ،اون خط آخر تو مرز فردام
...