سارا نائینی - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2019-07-29 01:23:05

2017-07-05 06:14:42

2017-01-06 06:25:43

2017-01-06 06:46:21

2018-01-17 08:09:41

2019-02-17 00:40:18


متن آهنگهای سارا نائینی

زندگیه دوباره توی ترن هوایی
نیمی اسیر ماندن نیم دگر رهایی
...
خنده ای با لذت
لب دنیا را پیموند
...
راه، رویامو چطو دزدید
من یلدام، شب دور از خورشید
...
من از آن سوی فرداها
تداعی می شوم با تو
...
تو ای نفس آغازین
ای دور از درد
...