حیدر رقابی - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2010-10-15 04:33:56

مرا ببوس

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-12-22 00:01:32

2014-04-09 21:31:43

2011-03-26 20:43:05

2009-11-16 13:56:09


متن آهنگهای حیدر رقابی

مرا ببوس، مرا ببوس
برای آخرین بار، تو را خدا نگهدار که می روم به سوی سرنوشت
...