حسین گل گلاب - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2012-05-27 17:11:34

ای ایران





آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-11-16 14:56:46

2010-11-21 22:26:14


متن آهنگهای حسین گل گلاب

ای ایران ای مرز پر گهر
ای خاکت سرچشمه هنر
...