حسین معینی کرمانشاهی - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2012-02-10 15:11:27

2010-10-30 23:45:18

2010-10-30 23:45:34


متن آهنگهای حسین معینی کرمانشاهی

چرا تو جلوه ساز این بهار من نمی شوی
چه بوده ان گناه من که یار من نمی شوی
...
مگو ، مگو ، برای من حدیث آشنایی
مگو ، مگو ، که یادم آورد غم جدایی
...
در کنار گلبنی خوش رنگ و بو طاووس زیبا
با پر صد رنگ خود مستانه زد چتری فریبا
...
یادم آمد : شوق روزگار کودکی
مستی بهار کودکی
...
به تو میگم که نشو دیوونه ای دل
به تو میگم که نگیر بهونه ای دل
...