جلال زولاند - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2014-05-13 21:03:45

2011-02-06 15:26:39

2011-12-24 19:44:45


متن آهنگهای جلال زولاند

من آمده ام وای وای ، من آمده ام
عشق فریاد کند
...