ترانه مکرم - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2017-04-24 01:17:42

2015-09-20 21:54:33

طلوع

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2014-06-02 22:55:34

2010-11-09 02:30:12


متن آهنگهای ترانه مکرم

همیشه از نگاه تو با تو عبور می کنم
از اینکه عاشق توام حس غرور می کنم
...
خدا رو چه دیدی ، شاید با تو باشم
شاید با نگاهت از این غم رها شم
...
عزیزم برو می خوام تنها باشم
بودنت برای من دردسره
...
توکه با من خودی هستی
همه دنیامو میشناسی
...
ساعت 9 یه خیابون من تنها
یه عالم فکرنم بارونچند تا رؤیا
...
پس از آن غروب رفتن
اولین طلوع من باش
...
همین خوبه که عطر تو ، هنوز می پیچه تو دنیام
همین خوبه که تو هستی، تو این لحظه که من تنهام
...
فکرم درست کار نمیکنه من کی ام اینجا چیکار میکنم
بازم درگیر برگشتنت شدم بازم اسیر یک غیر ممکنم
...
رفتن و موندنت برام مهم نیست
دوباره خواستنت برام مهم نیست
...