بیژن ترقی - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2010-09-19 01:16:32

2010-09-19 01:36:18

2011-11-13 02:16:09


متن آهنگهای بیژن ترقی

آن که دلم را
برده خدایا
...
شبنم پاکم ، به عالم خاکی ، چرا افتادم
بخت نگون بین ، که در کجا بودم ، کجا افتادم
...
به رهی دیدم برگ خزان پژمرده ز بیداد زمان کز شاخه جدا بود
چو ز گلشن رو کرده نهان در رهگذرش باد خزان چون پیک بلا بود
...
بگو که هستی بگو
بگو که هستی بگو
...
ما را گلی از روی تو چیدن نگذارند
چیدن چه خیال است که دیدن نگذارند
...
به رهی دیدم برگ خزان
پژمرده ز بیداد زمان
...
اگر با دل مهربان تو من بی وفا شده ام * پشیمانم
اگر به غیر تو در جهان به کسی آشنا شده ام *پشیمانم
...
زیور به خود مبند که زیبا ببینمت
با دیگران مباش که تنها ببینمت
...
به سرایم آید ناگه ، آن که کشیده ز من دامن
آن که رمیده چو بخت از من
...
ای بهار نو رسیده
سبزه های نو دمیده
...
از محبت بس که دیدم رنج و محنت
فرق محنت را ندانم از محبت
...