بهروز رضوی - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2011-10-04 06:38:25

2014-05-13 21:21:38

2010-09-19 19:46:33

2011-11-16 14:56:46

2010-01-20 04:34:34

2010-01-20 04:35:27


متن آهنگهای بهروز رضوی

واسه خودم یه پنجره
برای تو یه آسمون
...
در چشمت دنيايی از لطف و زيبايی
بر رويت سايه ای از عشقی خدايی
...
اونی که می خواستی تو غبارا گم شد
مرغی شد و پشت حصارا گم شد
...