بامداد بیات - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2012-04-16 03:20:00

2015-11-08 02:21:46

2016-12-15 07:32:01

2016-12-29 21:27:17


متن آهنگهای بامداد بیات

دو نیمه خاموش
دو نیمه خسته
...
گل مینا بخواب آروم عزیزم
که تو خوابت شب و شبنم بریزم
...