امیر جهانشاهی - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2021-12-19 08:44:16


متن آهنگهای امیر جهانشاهی

با نوازش نگاهت شبو از یاد میبرم
با تو از هجوم این حادثه ها بیخبرم
...