امان الله منطقی - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2015-11-08 02:41:38

2010-03-28 16:32:56

2014-06-10 20:33:54


متن آهنگهای امان الله منطقی

وقتی میگن به آدم دنیا فقط دو روزه
آدم دلش میسوزه ای خدا ای خدا ای خدا ای...
...