افشین مقراضی - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2015-02-02 17:22:30

2014-04-09 18:42:19

2011-03-20 15:28:47


متن آهنگهای افشین مقراضی

اگه یه عاشق تو دنیا باشه منم منم منم
اونکه نمیخواد عشقو ببازه منم منم منم
...