اسماعیل نواب صفا - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2010-11-04 03:14:46

2021-12-19 04:44:16


متن آهنگهای اسماعیل نواب صفا

تک درختی ، تیره بختم
که در سکوت صحرا
...
من مو جی دربه درم
از دنیا بی خبرم
...