احمد شاملو - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


پریا

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:38:28

2012-06-17 03:57:51

2016-12-15 07:44:26

2016-12-28 01:42:10

یه شب مهتاب

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2012-01-25 01:10:31


متن آهنگهای احمد شاملو

یکی بود یکی نبود
زیر گنبد کبود
...
« - پریا! گشنه تونه؟
پریا! تشنه تونه؟
...
دهانت را می بویند مبادا گفته باشی دوستت دارم
دلت را می پویند مبادا شعله ای در آن نهان باشد
...
کوچه‌ها باریک ان، دکونا بسته‌س
خونه‌ها تاریک ان، طاقا شکسته‌س
...
من بهارم تو زمین
من زمینم تو درخت
...
یه شب مهتاب
ماه می‌آد تو خواب
...