ابوالقاسم حالت - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2021-12-19 10:44:16


متن آهنگهای ابوالقاسم حالت

گل پیش روی تو ای گل من دیگر تماشا ندارد
گردد خجل گل ز رویت ای جان، این جای حاشا ندارد
...
زدریای کبود ابر سیاهی
سحر شد بر فلک چون دود آهی
...