آوا بهرام - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2016-06-06 00:10:00


متن آهنگهای آوا بهرام

من دختر روزای تنهایی با هر عذاب تازه جنگیدم
از غصه ی فردا نگو با من روزای از این بدترم دیدم
...