Toure Mahiha Scent of Yesterday 40
2016-11-26 22:06:58

Toure Mahiha Piano Sheet Music


2016-12-29 17:02:38


Mesale Toure Mahiha
Viguen

مثال تور ماهی ها
تار دلم از هم گسسته
می خوام بگیرم دامنت
بااین دو دست پینه بسته
دلم میون سینه ام
به خون نشسته
مثال قایقای پیر
سرم شکسته
دل زدستم گله داره
من ز دست دل شکایت
نتوانم پیش یارم
غم دل کنم حکایت
ای آسمون بی ستاره
با دل من کن مدارا
به هم نزن دگر دوباره
آشیون عشق مارا