2015-02-19 05:22:53

2015-02-19 00:31:28


Ayandeh
Shadmehr Aghili

با تو که حرف می‌زنم صدامو صاف می‌کنم
دارم به زیبایی تو باز اعتراف می‌کنم
با تو که حرف می‌زنم آینده من روشنه
دنیام دستای توئه که تو دستای منه
ثانیه هام کنار تو به مردن عادت می‌کنه
حتی برای رفتن ما همه حسادت می‌کنند
وقتی بهم زل می‌زنی دیگه نفس نمی‌کشم
اونقدر آرومم پیش تو می‌ترسم از آرامشم