2012-07-02 03:34:06

Paria Sheet Music


Add Sheet Music PDF $3.99

Paria Sheet Music

2011-03-17 05:24:21
Easy
2011-03-17 05:26:11

2014-04-11 23:21:03


Paria
Shahram Shabpareh

ای قشنگ تر از پریا
تنها تو کوچه نریا
بچه های محل دزدند
عشقمنو می دزدند
عشق منو م یدزدند
ای قشنگ تر از پریا
تنها تو کوچه نریا
بچه های محل دزدند
عشق منو می دزدند
عشق منو می دزدند

ای یار قشنگ مو بلند مشکی پوشم
با لنگه ابروهات شرق شرق نزنی تو گوشم
اگه یه روز بیای رو پشت بوم رخ به نمایی
خورشید که بخواد بالا بیاد روشو می پوشم
ای قشنگ تر از پریا
تنها تو کوچه نریا
بچه های محل دزدند
عشق منو می دزدند
عشق منو می دزدند
ای قشنگتر از پریا
تنها تو کو چه نریا
بچه های محل دزدند
عشق منو می دزدند
عشق منو می دزدند

پنجه رو وقتی که وا می کنی
به هر طرف نگاه نگاه می کنی
پنجه رو وقتی که وا می کنی
ای نور و اونورو نگاه می کنی
از این کوچه تا اون کوچه می دونند
که با نگات منو صدا می کنی
که با نگات منو صدا می کنی
ای قشنگ تر از پریا
تنها تو کوچه نریا
بچه های محل دزدند
عشق منو م یدزدند
عشق منو می دزدند
ای قشنگ تر از پریا
تنها تو کوچه نریا
بچه های محل
دزدند عشق منو می دزدند
عشق منو می دزدند

ای یار قشنگ مو بلند مشکی پوشم
با لنگه ابروهات شرق شرق نزنی تو گوشم
اگه یه روز بیای رو پشت بوم رخ به نمایی
خورشید که بخواد بالا بیاد روشو می پوشم
ای قشنگ تر از پریا
تنها تو کوچه نریا
بچه های محل دزدند
عشق منو می دزدند
عشق منو می دزدند
ای قشنگتر از پریا
تنها تو کو چه نریا
بچه های محل دزدند
عشق منو می دزدند
عشق منو می دزدند

پنجه رو وقتی که وا می کنی
به هر طرف نگاه نگاه می کنی
پنجه رو وقتی که وا می کنی
ای نور و اونورو نگاه می کنی
از این کوچه تا اون کوچه می دونند
که با نگات منو صدا می کنی
که با نگات منو صدا می کنی