Chador Zari Piano Sheet Music


2010-09-19 02:02:52

Chador Zari Sheet Music


Add Sheet Music PDF $3.99

Chador Zari Sheet Music

2010-09-19 03:18:13
Easy
2010-09-19 02:17:46


Chador Zari
Ravanbakhsh
Shahram Shabpareh

لیلا فدای تو گردم،ناز و ادای تو گردم
خال لبای تو گردم،خال پشت پای تو گردم
یواش یواش راه می روی و راه رفتنای تو گردم
صدای کفش پات میآد کفشای پای تو گردم

****
چادر زری چادر زری از کوچه ما می گذری
ناز می خرم چند می فروشی
چون می فروشم چند می خری
می خوام به کرمون برم و برات حنا بیارم
اگر حنا دوست نداری و آب طلا بیارم

****
لیلا فدای تو گردم،ناز وادای تو گردم
خال لبای تو گردم،خال پشت پای ت گردم
یواش یواش راه میروی و راه رفتنای تو گردم
صدای کفش پات میاد کفشای پای تو گردم

****
چادر زری چادر زری ا کوچه ما می گذری
ناز می خرم چند می فروشی
چون می خرم چند می خری
می خوام به کرمون برم و برات حنا بیارم
اگر حنا دوست نداری آب طلا بیارم

آی !!! آی...