گردباد در خزان پائیز طلائی ۲
2011-01-22 21:39:35

گردباد در خزان سپیدار
2010-10-10 19:46:59

گردباد در خزان نت پیانو


2013-11-18 19:02:28


گردباد در خزان
آهنگساز: فریبرز لاچینی

Also Known As: Gerdbad dar khazan