دو نیمه رویا نت پیانو


2015-11-08 02:21:46

دو نیمه رویا بوی دیروز ۱۴
2012-04-16 03:20:00


دو نیمه رویا
آهنگساز: بامداد بیات
ترانه سرا: اهورا ایمان
حامی

دو نیمه خاموش
دو نیمه خسته
دو شعر نخوانده
دو بغض شکسته
دو نیمه آبی
دو نیمه دریا
دو نیمه مهتاب
دو نیمه رویا
دو نیمه شاعر
دو نیمه عاشق
دو نیمه گریه
دو نیمه هق هق
دو نیمه خورشید
دو نیمه روشن
دو نیمه تنها
یکی تو . یکی من
تویی که گذشتی
منم که نشستم
تویی که تکیدی
منم که شکستم
منم که نگفتی
اسیر ملالم
بهار سکوتم .
خزان خیالم
منم که نگفتی
چگونه بخوانم؟
چگونه بمیرم؟
چگونه بمانم؟
چگونه نشستی
در آن شب ماتم؟
به سوگ همیشه .
به بغض دمادم
گذشتی و گفتی
دو نیمه سیبیم
اگر چه جداییم .
اگر چه غریبیم