به دیدن من بیا ۲ نت پیانو


2015-05-05 19:28:45

چشم انتظار نت موسیقی


2011-03-02 14:48:08

به دیدن من بیا بوی دیروز ۱۳
2012-02-09 14:53:31

به دیدن من بیا نت پیانو


2014-05-30 16:37:10


چشم انتظار - به دیدن من بیا
هایده

به دیدن من بیا مهتاب در اومد
بیا عزیزم بیا صبرم سر اومد

میدونی قلبم آروم نداره تو سینه من یه بیقراره
زنجیرو وا کن ز پا دیوونه ی من

چشم انتظارم بیا بخونه من
به دیدن من بیا مهتاب در اومد
بیا عزیزم بیا صبرم سر اومد

تو امید منی بزار مردم بدونن
غم عشق تو رو تو چشم من بخونن

تو خورشید منی من ذره محتاج نورم
بیا گرمی بده اگر چه دورم

فقط یه روز ز تو جدا میشم که تووی گورم
میدونی قلبم آروم نداره تو سینه من یه بیقراره
زنجیرو وا کن ز پا دیوونه ی من

چشم انتظارم بیا بخونه من
به دیدن من بیا مهتاب در اومد