به خاطر آور نت پیانو


2014-04-10 23:21:57

قصه وفا بوی دیروز ۳
2009-11-19 05:42:47

به خاطر آور دیار ۱
2010-04-04 05:11:46

قصه وفا نت موسیقی


2011-04-14 13:22:02


قصه وفا - به خاطر آور
ترانه سرا: ایرج جنتی عطائی
گوگوش
داریوش

به خاطر آور كه آن شب به برم
گفتی كه بی تو ز دنیا بگذرم

كنون جدایی نشسته بین ما
پیوند یاری شكسته بین ما

گریه می كنم با خیال تو به نیمه شب ها
رفته ای و من بی تو مانده ام غمگین و تنها

بی تو خسته ام دل شكسته ام اسیر دردم
از كنار من می روی ولی بگو چه كردم

رفته ای و من آرزوی كس به سر ندارم
آه قصهء وفا با دلم مگو باور ندارم