بارون بارونه نت پیانو


2010-11-01 01:13:34

بارون بارونه بوی دیروز ۲
2009-11-16 14:09:23

بارون بارونه گل افشان ۱
2010-01-05 06:49:09

بارون بارونه دیار ۱
2010-04-04 05:09:39

بارون بارونه نت موسیقی


2010-11-01 01:13:48

گل نساء نت پیانو


2010-11-28 02:37:26

گل نسا نت موسیقی


2011-03-12 02:37:56


بارون بارونه
آهنگساز: عطاالله خرم
ترانه سرا: سیروس آیرنپور
ویگن

بارون بارونه زِمینا تر می‌شه
گل‌نسا جونُم کارا بهتر میشه

بارون بارونه زِمینا تر می‌شه
گل‌نسا جونُم کارا بهتر می‌شه
گل‌نسا جونُم تو شالیزاره
برنج می‌کاره می‌ترسُم بچاد
طاقت نداره طاقت نداره

بارون بارونه زِمینا تر می‌شه
گل‌نسا جونُم کارا بهتر میشه

دونه‌های بارون ببارین آروم‌تر
بارای نارنج داره می‌شه پر پر
گل‌نسای منو می‌دن به شوهر
خدای مهربون تو این زمستون
یا منو بکش یا اونو نستون

یا منو بکش یا اونو نستون
یا منو بکش یا اونو نستون

بارون بارونه زِمینا تر می‌شه
گل‌نسا جونُم کارا بهتر میشه

بارون می‌باره زِمینا تر میشه
گل‌نسا جونُم کارا بهتر میشه
گل‌نسا جونُم غصه نداره
زمستون می‌ره پشتش بهاره

زمستون می‌ره پشتش بهاره
زمستون می‌ره پشتش بهاره
زمستون می‌ره پشتش بهاره
زمستون می‌ره پشتش بهاره