اونی که میخواستی نت پیانو


2014-05-13 21:21:38

اونی که میخواستی بوی دیروز ۷
2010-09-19 19:46:33

اونی که می خواستی آکورد


2011-10-04 06:38:25

اونی که میخواستی آکورد


2011-11-16 14:56:46


گمشده
مرجان
آهنگساز: فریبرز لاچینی
ترانه سرا: بهروز رضوی

اونی که می خواستی تو غبارا گم شد
مرغی شد و پشت حصارا گم شد

اسم تو رو روبال مرغا نوشت
رو کُندهۀ سبز درختا نوشت

یه روز که بارون میومد بهش گفت
یه روز دیگه رو موج دریا نوشت

دریا با موجاش اونو از خودش روند
مرغ هوا گم شد و اونو گریوند

باد اومد و تو جنگلا قدم زد
اسم تو رو در همه جا قلم زد

ببین جدائی چه به روزش آورد
چه سرنوشتی که براش رقم زد